WYMIARY

Wysokość 1488 mm
Szerokość 808 mm
Głębokość 616 mm
Waga 1550 kg

INFORMACJE TERMICZNE

Energia cieplna 35 kWh
Czas uwalniania ciepła, procent maksymalnej wydajności (h)
100 % 6,2 h
50 % 24,9 h
25 % 41,8 h
Wydajność 82 %
Długość drewna opałowego 25 cm
Całkowita ilość drewna 10 kg

ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE

Odległość bezpieczeństwa z tyłu 50 mm
Odległości bezpieczeństwa po bokach 150 mm
Odległość bezpieczeństwa z przodu 1000 mm
Odległość bezpieczeństwa od góry 200 mm