Polityka Prywatwości

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1?2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) ? dalej RODO ? informujemy, że:

1. Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest:

NunnaUuni Polska

ul. Łużycka 10
81-963 GDYNIA
kom: +48 602 392 867
kom: +48 600 570 730
tel./fax: 58 66 00 966

2. Kontakt z Administratorem

W sprawie uzyskania informacji dotyczących ochrony danych osobowych należy się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny:

ADRES POCZTOWY: NunnaUuni Polska, ul. Łużycka 10, 81-963 Gdynia

E-MAIL: admin@nunnauuni.pl