Saga Angolo 1

WYMIARY

Wysokość 1488 mm
Szerokość 696 mm
Waga 1195 kg

INFORMACJE TERMICZNE

Energia cieplna 32,8 kWh
Czas uwalniania ciepła, procent maksymalnej wydajności (h)
100 % 4,2 h
50 % 17,0 h
25 % 28,4 h
Wydajność 77 %
Długość drewna opałowego 25 cm
Całkowita ilość drewna 10 kg

ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE

Odległość bezpieczeństwa z tyłu 50 mm
Odległości bezpieczeństwa po bokach 250 mm
Odległość bezpieczeństwa z przodu 1000 mm
Odległość bezpieczeństwa od góry 200 mm