WYMIARY

Wysokość 1488 mm
Szerokość 808 mm
Głębokość 472 mm
Waga 1180 kg

INFORMACJE TERMICZNE

Energia cieplna 33,0 kWh
Czas uwalniania ciepła, procent maksymalnej wydajności (h)
100 % 5,0 h
50 % 20,2 h
25 % 33,9 h
Wydajność 77 %
Długość drewna opałowego 25 cm
Całkowita ilość drewna 10 kg

ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE

Odległość bezpieczeństwa z tyłu 50 mm
Odległości bezpieczeństwa po bokach 150 mm
Odległość bezpieczeństwa z przodu 1000 mm
Odległość bezpieczeństwa od góry 200 mm