Saga 1 PL full c.

WYMIARY

Wysokość 1488 mm
Szerokość 808 mm
Głębokość 472 mm
Waga 1175 kg

INFORMACJE TERMICZNE

Energia cieplna 31,5 kWh
Czas uwalniania ciepła, procent maksymalnej wydajności (h)
100 % 4,0 h
50 % 16,1 h
25 % 27,0 h
Wydajność 74 %
Długość drewna opałowego 25 cm
Całkowita ilość drewna 10 kg

ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE

Odległość bezpieczeństwa z tyłu 50 mm
Odległości bezpieczeństwa po bokach 150 mm
Odległość bezpieczeństwa z przodu 1000 mm
Odległość bezpieczeństwa od góry 200 mm