Raia Solo PL

WYMIARY

Wysokość 1824 mm
Szerokość 912 mm
Głębokość 754 mm
Waga 2100 kg

INFORMACJE TERMICZNE

Energia cieplna 60,5 kWh
Czas uwalniania ciepła, procent maksymalnej wydajności (h)
100 % 8,1 h
50 % 27,0 h
25 % 44,4 h
Wydajność 88 %
Długość drewna opałowego 33 cm
Całkowita ilość drewna 16 kg

ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE

Odległość bezpieczeństwa z tyłu 50 mm
Odległości bezpieczeństwa po bokach 150 mm
Odległość bezpieczeństwa z przodu 1000 mm
Odległość bezpieczeństwa od góry 200 mm
Szerokość przestrzeni do pieczenia 384 cm
Głębokość przestrzeni do pieczenia 356 cm