Raia Angolo Solo PL

WYMIARY

Wysokość 1824 mm
Szerokość 792 mm
Waga 1920 kg

INFORMACJE TERMICZNE

Energia cieplna 60,1 kWh
Czas uwalniania ciepła, procent maksymalnej wydajności (h)
100 % 7,4 h
50 % 24,6 h
25 % 40,4 h
Wydajność 87 %
Długość drewna opałowego 33 cm
Całkowita ilość drewna 16 kg

ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE

Odległość bezpieczeństwa z tyłu 50 mm
Odległości bezpieczeństwa po bokach 1000 mm
Odległość bezpieczeństwa z przodu 1000 mm
Odległość bezpieczeństwa od góry 200 mm
Szerokość przestrzeni do pieczenia 384 cm
Głębokość przestrzeni do pieczenia 356 cm