Mamo Solo 180

WYMIARY

Wysokość 1824 mm
Szerokość 912 mm
Głębokość 726 mm
Waga 2320 kg

INFORMACJE TERMICZNE

Energia cieplna 77,2 kWh
Czas uwalniania ciepła, procent maksymalnej wydajności (h)
100 % 8,7 h
50 % 30,4 h
25 % 50,6 h
Wydajność 89 %
Długość drewna opałowego 33 cm
Całkowita ilość drewna 20 kg

ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE

Odległość bezpieczeństwa z tyłu 1000 mm
Odległości bezpieczeństwa po bokach 200 mm
Odległość bezpieczeństwa z przodu 1000 mm
Odległość bezpieczeństwa od góry 200 mm
Szerokość przestrzeni do pieczenia 384 cm
Głębokość przestrzeni do pieczenia 548 cm