Latus L Tunnel PL

WYMIARY

Wysokość 1536 mm
Szerokość 1176 mm
Głębokość 530 mm
Waga 1885 kg

INFORMACJE TERMICZNE

Energia cieplna 59,2 kWh
Czas uwalniania ciepła, procent maksymalnej wydajności (h)
100 % 7,2 h
50 % 27,2 h
25 % 49,8 h
Wydajność 85 %
Długość drewna opałowego 33 cm
Całkowita ilość drewna 16 kg

ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE

Odległość bezpieczeństwa z tyłu 1000 mm
Odległości bezpieczeństwa po bokach 150 mm
Odległość bezpieczeństwa z przodu 1000 mm
Odległość bezpieczeństwa od góry 200 mm