Joya Tunnel

WYMIARY

Wysokość 1536 mm
Szerokość 912 mm
Głębokość 530 mm
Waga 1465 kg

INFORMACJE TERMICZNE

Energia cieplna 56,6 kWh
Czas uwalniania ciepła, procent maksymalnej wydajności (h)
100 % 5,9 h
50 % 20,8 h
25 % 35,5 h
Wydajność 82 %
Długość drewna opałowego 33 cm
Całkowita ilość drewna 16 kg

ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE

Odległość bezpieczeństwa z tyłu 1000 mm
Odległości bezpieczeństwa po bokach 150 mm
Odległość bezpieczeństwa z przodu 1000 mm
Odległość bezpieczeństwa od góry 200 mm