WYMIARY

Wysokość 1536 mm
Szerokość 912 mm
Głębokość 674 mm
Waga 1890 kg

INFORMACJE TERMICZNE

Energia cieplna 56 kWh
Czas uwalniania ciepła, procent maksymalnej wydajności (h)
100 % 6,6 h
50 % 28,9 h
25 % 49,5 h
Wydajność 85 %
Długość drewna opałowego 33 cm
Całkowita ilość drewna 16 kg

ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE

Odległość bezpieczeństwa z tyłu 50 mm
Odległości bezpieczeństwa po bokach 150 mm
Odległość bezpieczeństwa z przodu 1000 mm
Odległość bezpieczeństwa od góry 200 mm