Joya Angolo-1

WYMIARY

Wysokość 1536 mm
Szerokość 792 mm
Waga 1680 kg

INFORMACJE TERMICZNE

Energia cieplna 60,1 kWh
Czas uwalniania ciepła, procent maksymalnej wydajności (h)
100 % 5,1 h
50 % 21,6 h
25 % 41,6 h
Wydajność 85 %
Długość drewna opałowego 33 cm
Całkowita ilość drewna 16 kg

ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE

Odległość bezpieczeństwa z tyłu 50 mm
Odległości bezpieczeństwa po bokach 250 mm
Odległość bezpieczeństwa z przodu 1000 mm
Odległość bezpieczeństwa od góry 200 mm