WYMIARY

Wysokość 1536 mm
Szerokość 912 mm
Głębokość 550 mm
Waga 1560 kg

INFORMACJE TERMICZNE

Energia cieplna 56,2 kWh
Czas uwalniania ciepła, procent maksymalnej wydajności (h)
100 % 6,8 h
50 % 22,5 h
25 % 36,4 h
Wydajność 82 %
Długość drewna opałowego 33 cm
Całkowita ilość drewna 16 kg

ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE

Odległość bezpieczeństwa z tyłu 50 mm
Odległości bezpieczeństwa po bokach 150 mm
Odległość bezpieczeństwa z przodu 1000 mm
Odległość bezpieczeństwa od góry 200 mm