Hestia Solo

WYMIARY

Wysokość 1824 mm
Szerokość 912 mm
Głębokość 530 mm
Waga 1670 kg

INFORMACJE TERMICZNE

Energia cieplna 59,0 kWh
Czas uwalniania ciepła, procent maksymalnej wydajności (h)
100 % 6,6 h
50 % 22,0 h
25 % 35,5 h
Wydajność 86 %
Długość drewna opałowego 33 cm
Całkowita ilość drewna 16 kg

ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE

Odległość bezpieczeństwa z tyłu 50 mm
Odległości bezpieczeństwa po bokach 200 mm
Odległość bezpieczeństwa z przodu 1000 mm
Odległość bezpieczeństwa od góry 200 mm
Szerokość przestrzeni do pieczenia 384 cm
Głębokość przestrzeni do pieczenia 356 cm