WYMIARY

Wysokość 912 mm
Szerokość 736 mm
Głębokość 530 mm
Waga 710 kg

INFORMACJE TERMICZNE

Energia cieplna 33,1 kWh
Czas uwalniania ciepła, procent maksymalnej wydajności (h)
100 % 1,7 h
50 % 12,5 h
25 % 22,1 h
Wydajność 74%
Długość drewna opałowego 30 cm
Całkowita ilość drewna 10 kg