WYMIARY

Wysokość 960 mm
Szerokość 984 mm
Głębokość 550 mm
Waga 980 kg

INFORMACJE TERMICZNE

Energia cieplna 34,9 kWh
Czas uwalniania ciepła, procent maksymalnej wydajności (h)
100 % 2,2 h
50 % 13,7 h
25 % 23,6 h
Wydajność 81 %
Długość drewna opałowego 30 cm
Całkowita ilość drewna 10 kg

ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE

Szerokość przestrzeni do pieczenia 346 cm
Głębokość przestrzeni do pieczenia 356 cm