WYMIARY

Wysokość 1248 mm
Szerokość 1008 mm
Głębokość 424 mm
Waga 1115 kg

INFORMACJE TERMICZNE

Energia cieplna 35,8 kWh
Czas uwalniania ciepła, procent maksymalnej wydajności (h)
100 % 5,7 h
50 % 19,5 h
25 % 31,0 h
Wydajność 79%
Klasa efektywności energetycznej A
Długość drewna opałowego 33 cm
Całkowita ilość drewna 10,5 kg

ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE

Odległość bezpieczeństwa z tyłu 50 mm
Odległości bezpieczeństwa po bokach 150 mm
Odległość bezpieczeństwa z przodu 1000 mm
Odległość bezpieczeństwa od góry 200 mm