Calor Quadra

WYMIARY

Wysokość 1855 mm
Szerokość 564 mm
Głębokość 574 mm
Waga 875 kg

INFORMACJE TERMICZNE

Energia cieplna 35,1 kWh
Czas uwalniania ciepła, procent maksymalnej wydajności (h)
100 % 2,5 h
50 % 11,9 h
25 % 19,4 h
Wydajność 83 %
Długość drewna opałowego 25 cm
Całkowita ilość drewna 10 kg