Blanka PL

WYMIARY

Wysokość 1824 mm
Szerokość 912 mm
Głębokość 674 mm
Waga 2260 kg

INFORMACJE TERMICZNE

Energia cieplna 73,7 kWh
Czas uwalniania ciepła, procent maksymalnej wydajności (h)
100 % 8,9 h
50 % 29,5 h
25 % 49,6 h
Wydajność 88 %
Długość drewna opałowego 33 cm
Całkowita ilość drewna 20 kg

ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE

Odległość bezpieczeństwa z tyłu 50 mm
Odległości bezpieczeństwa po bokach 200 mm
Odległość bezpieczeństwa z przodu 1000 mm
Odległość bezpieczeństwa od góry 200 mm