Blanka Angolo

WYMIARY

Wysokość 1824 mm
Szerokość 792 mm
Waga 1880 kg

INFORMACJE TERMICZNE

Energia cieplna 72,7 kWh
Czas uwalniania ciepła, procent maksymalnej wydajności (h)
100 % 8,2 h
50 % 26,9 h
25 % 45,2 h
Wydajność 87 %
Długość drewna opałowego 33 cm
Całkowita ilość drewna 20 kg

ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE

Odległość bezpieczeństwa z tyłu 50 mm
Odległości bezpieczeństwa po bokach 300 mm
Odległość bezpieczeństwa z przodu 1000 mm
Odległość bezpieczeństwa od góry 200 mm