WYMIARY

Wysokość 1824 mm
Szerokość 912 mm
Głębokość 550 mm
Waga 1835 kg

INFORMACJE TERMICZNE

Energia cieplna 71,6 kWh
Czas uwalniania ciepła, procent maksymalnej wydajności (h)
100 % 7,6 h
50 % 25,2 h
25 % 42,3 h
Wydajność 85 %
Długość drewna opałowego 33 cm
Całkowita ilość drewna 20 kg

ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE

Odległość bezpieczeństwa z tyłu 50 mm
Odległości bezpieczeństwa po bokach 200 mm
Odległość bezpieczeństwa z przodu 1000 mm
Odległość bezpieczeństwa od góry 200 mm